Schoolgids

Schoolgids

Via onderstaande link bereikt u de schoolgids van IKC Carrousel schooljaar 2018/2019. In de schoolgids vindt u informatie over de algemene gang van zaken, onze doelstellingen, onze werkwijze en overige zaken die voor (nieuwe) ouders belangrijk kunnen zijn.

Schoolgids 2018-2019 IKC Carrousel

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Locatie Bizetstraat

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
IKC Carrousel (afdeling DaVinci)
Bizetstraat 1
6904 KL Zevenaar

0316-524757 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)