Vakken

Vakken

Naast de in de klas gebruikte lesmethodes maken onze leerlingen gebruik van diverse (adaptieve) online programma’s. Deze programma’s zijn met behulp van een device ook thuis te gebruiken. Om in te loggen is een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Deze gegevens zijn in het bezit van de kinderen maar zijn altijd op te vragen via de leerkracht van uw kind.

IKC Carrousel maakt gebruik van de volgende programma’s:

Rekentuin
Online rekenen oefenen.

Taalzee
Online taal oefenen.

Words and birds
Online Engels oefenen.

Bloon
Online spelling oefenen.

Nieuwsbegrip
Online begrijpend lezen oefenen.

Ambrasoft
Diverse vakken online oefenen.

Scratch
Online programmeren.

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Deze school is onderdeel van:

Locatie DaVinci

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

E-mailadressen

Directeur Petra van den Brink
directie.carrousel@liemersnovum.nl
Coördinator DaVinci Jochem Aaldering
coordinator.davinci@liemersnovum.nl
Algemeen
carrousel@liemersnovum.nl
Oudervereniging
ov.carrousel@liemersnovum.nl
Medezeggenschapsraad
mr.carrousel@liemersnovum.nl
Intern begeleider
ib.carrousel@liemersnovum.nl