Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de ouders en de teamleden. De MR bespreekt zaken zoals het schoolplan, het formatieplan (hierin wordt het inzetten van personeel uitgewerkt) Er is vastgelegd dat er zowel een personeelslid als een lid van de oudergeleding uit de DaVinci-afdeling zitting heeft in de medezeggenschapsraad.
Ook wordt de MR geïnformeerd over de verkeersveiligheid rondom de school, de huisvesting van de school, de toekomst van de school, de groepsindeling etc.

De MR kan het bestuur (on)gevraagd advies geven over allerlei zaken die op de school in ruime zin betrekking hebben. In een aantal gevallen is het bevoegd gezag verplicht om de MR mee te laten beslissen of om advies te vragen. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zijn de bevoegdheden van deze raad vastgelegd. De agenda’s en notulen zijn op de schoolwebsite terug te vinden. Vragen aan de MR? Stuur een e-mail naar: mr.carrousel@liemersnovum.nl

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Deze school is onderdeel van:

Locatie DaVinci

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

E-mailadressen

Directeur Petra van den Brink
directie.carrousel@liemersnovum.nl
Coördinator DaVinci Jochem Aaldering
coordinator.davinci@liemersnovum.nl
Algemeen
carrousel@liemersnovum.nl
Oudervereniging
ov.carrousel@liemersnovum.nl
Medezeggenschapsraad
mr.carrousel@liemersnovum.nl
Intern begeleider
ib.carrousel@liemersnovum.nl