Altijd in beweging!

Welkom bij IKC Carrousel Zevenaar

Deze website kan voor ouders een leidraad zijn bij het kiezen van een school voor hun kind(eren). Maar ook de ouders die hun keus al hebben gemaakt, kunnen er lezen waar onze school voor staat. Op deze manier proberen we een zo realistisch en eerlijk mogelijk beeld van onze school te schetsen.

U vindt informatie over o.a. onze missie, visie van de school, de doelstellingen, onderwijs en opvoeding en activiteiten. U kunt deze terugvinden op deze website. Praktische informatie zoals de vakanties, studiedagen en schooltijden vindt u onder de verschillende kopjes.

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school via 0316-526069, Petra van den Brink (directeur) of Petra Timmerman (Intern Begeleider). Bent u op dit moment op zoek naar een basisschool voor uw kind, dan nodigen wij u van harte uit om onze school te bezoeken. We kunnen u dan een indruk geven van de sfeer bij ons op school.

Met vriendelijke groet,
namens team IKC Carrousel

Petra van den Brink

Altijd trots op onze leerlingen

Kies een groep voor meer informatie

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Deze school is onderdeel van:

Locatie DaVinci

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

E-mailadressen

Directeur Petra van den Brink
directie.carrousel@liemersnovum.nl
Coördinator DaVinci Jochem Aaldering
coordinator.davinci@liemersnovum.nl
Algemeen
carrousel@liemersnovum.nl
Oudervereniging
ov.carrousel@liemersnovum.nl
Medezeggenschapsraad
mr.carrousel@liemersnovum.nl
Intern begeleider
ib.carrousel@liemersnovum.nl