Identiteit

Identiteit

De openbare school: Niet apart, maar samen

IKC Carrousel is een openbare school. Onze school is een school, waar iedereen welkom is, zonder onderscheid in godsdienst en/of levensovertuiging. Dit maakt onze school een ontmoetingsplaats voor elk kind. Onze school schept een leef- en leerklimaat, waarin respect voor anderen en andersdenkenden voorop staat. De verschillen tussen kinderen zijn bij ons het uitgangspunt. Dit vraagt naast een grote inzet van het team, ook actieve betrokkenheid van alle ouders.

De openbare basisschool heeft tot taak de kinderen een zo goed mogelijke plaats in de maatschappij te leren vinden. Uitgangspunt is : iedereen is gelijkwaardig. Het kind wordt geleerd om keuzes te maken en om te gaan met anderen. Het is van groot belang, dat het kind een eigen identiteit opbouwt en behoudt. Het streven is er op gericht een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van de individuele mogelijkheden van de leerlingen in een continu verlopend ontwikkelings- en leerproces.

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Deze school is onderdeel van:

Locatie DaVinci

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

E-mailadressen

Directeur Petra van den Brink
directie.carrousel@liemersnovum.nl
Coördinator DaVinci Jochem Aaldering
coordinator.davinci@liemersnovum.nl
Algemeen
carrousel@liemersnovum.nl
Oudervereniging
ov.carrousel@liemersnovum.nl
Medezeggenschapsraad
mr.carrousel@liemersnovum.nl
Intern begeleider
ib.carrousel@liemersnovum.nl