Begeleiding

Begeleiding

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op de school. Dit houdt in dat de IB-er:

-de zorgstructuur bewaakt binnen de school in samenwerking met de directie.
-het leerlingvolgsysteem bewaakt waarin vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van lezen, rekenen, spelling en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind zijn geregistreerd.
-regelmatig besprekingen heeft met elke groepsleerkracht over individuele leerlingen en de groep.
-contacten onderhoudt met onderwijsbegeleidingsdiensten.
-probeert samen met de groepsleerkracht oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen.

Daarnaast heeft de IB-er overleg met alle intern begeleiders binnen het Samenwerkingsverband, en onderhoudt zij het contact met de school voor speciaal basisonderwijs, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties.

De interne begeleiding van IKC Carrousel is in handen van Petra Timmerman. Petra is te bereiken via: petra.timmerman@liemersnovum.nl

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Locatie Bizetstraat

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
IKC Carrousel
Bizetstraat 1
6904 KL Zevenaar

0316-524757 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)