Protocollen

Protocollen

Medicijnverstrekking
Het kan zo zijn dat uw kind medicijnen nodig heeft onder schooltijd. Onze medewerkers mogen uw kind alleen medicijnen geven als u hiervoor nadrukkelijke toestemming hebt gegeven. Via deze link vindt u het protocol medicijnverstrekking van LiemersNovum.

Leerplicht
Kinderen zijn leerplichtig, dat houdt in dat ze niet zomaar een dag school mogen missen. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk vrij te krijgen. Het beleid van LiemersNovum vindt u via deze link.

Meldcode huiselijk geweld
Het kan gebeuren dat wij vermoeden dat er bij één van onze kinderen vermoeden dat er thuis sprake is van huiselijk geweld. Wij zijn verplicht dat vermoeden onder de aandacht te brengen van instanties die in staat zijn hulp te bieden bij het oplossen van deze problemen. Via deze link vindt u het beleid van LiemersNovum.

Klachten
Gelukkig hebben de meeste kinderen het naar hun zin op de basisschool en de meeste ouders zijn tevreden over het onderwijs. Het kan altijd gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Binnen alle scholen van LiemersNovum geldt de volgende procedure:

1. Bespreek uw onvrede met de leerkracht. Komt u er niet uit, ga dan naar stap 2.
2. Leg uw verhaal voor aan de directeur. Zij/hij zal ook andere partijen aanhoren, waar nodig. Nog geen oplossing? Ga dan naar stap 3.
3. Kijk in de schoolgids wie de interne vertrouwenspersoon is en zoek contact. Hopelijk komt u er dan uit. Of misschien concludeert u dat u ook stap 4 wilt zetten.
4. U legt uw zaak voor aan het college van bestuur. Ook het bestuur zal naar betrokken partijen luisteren.
Als uw onvrede nog steeds niet is weggenomen, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Dat kan op twee manieren:
-U neemt contact op met Chiene Hulst, de externe vertrouwenspersoon. U bereikt haar op chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl of via 06 45 43 42 66.
-U schrijft een brief naar de klachtencommissie: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO), Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. Contactpersoon: Martine van Dijk, 0316 34 16 18.

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Deze school is onderdeel van:

Locatie DaVinci

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

E-mailadressen

Directeur Petra van den Brink
directie.carrousel@liemersnovum.nl
Coördinator DaVinci Jochem Aaldering
coordinator.davinci@liemersnovum.nl
Algemeen
carrousel@liemersnovum.nl
Oudervereniging
ov.carrousel@liemersnovum.nl
Medezeggenschapsraad
mr.carrousel@liemersnovum.nl
Intern begeleider
ib.carrousel@liemersnovum.nl