Bestuur

Bestuur

IKC Carrousel valt onder het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum. LiemersNovum telt 25 basisscholen met in totaal ca. 5000 leerlingen. De schoolgrootte varieert van 40 tot 550 leerlingen. De scholen staan in de gemeente Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar.

Het motto van LiemersNovum is: Samen Werken aan eigen Wijsheid vanuit de kernwaarden veelkleurig, professioneel, nieuwsgierig en betekenisvol. Kernwaarden die ook terug te vinden zijn in de afzonderlijke scholen. Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. De scholen worden ondersteund door een professioneel bestuursbureau.

De raad van toezicht (RvT) is het hoogste orgaan binnen de stichting: de RvT ziet toe of het college van bestuur (CvB) de wettelijke taken op de juiste wijze vervult. Het college van bestuur wordt gevormd door P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler en J. (Jos) Boonman.

Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak met CvB en RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het beleid.

Het college van bestuur en de directeuren ontmoeten elkaar maandelijks in het directeurenoverleg. Met elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie.

Stichtingsbreed is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Naam en telefoonnummer evenals de klachtenprocedure zijn te vinden op de website van LiemersNovum.

Mercurion 10
6903 PZ ZEVENAAR
Tel: 0316-226514

website stichting
www.liemersnovum.nl

mail algemeen
info@liemersnovum.nl

mail RvT
rvt@liemersnovum.nl

mail CvB
cvb@liemersnovum.nl

mail GMR
gmr@liemersnovum.nl

vertrouwenspersoon
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Locatie Kardinaal de Jongstraat

IKC Carrousel
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

Deze school is onderdeel van:

Locatie DaVinci

Postadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

Bezoekadres:
Kardinaal de Jongstraat 2
6904 BE Zevenaar

0316-526069 (algemeen nummer voor ziekmeldingen (graag voor 8.30 uur), afspraken met leerkrachten)

E-mailadressen

Directeur Petra van den Brink
directie.carrousel@liemersnovum.nl
Coördinator DaVinci Jochem Aaldering
coordinator.davinci@liemersnovum.nl
Algemeen
carrousel@liemersnovum.nl
Oudervereniging
ov.carrousel@liemersnovum.nl
Medezeggenschapsraad
mr.carrousel@liemersnovum.nl
Intern begeleider
ib.carrousel@liemersnovum.nl